Na rzecz rewitalizacji i rozwoju gmin

Utworzono: czwartek, 26, październik 2017

phoca thumb l 5W dniu 25 października br. w Starostwie staszowskim podpisano 4 umowy partnerskie w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektów inwestycyjnych. Sygnatariuszami umów byli: Powiat Staszowski oraz Gminy: Bogoria, Łubnice i Oleśnica.


    Porozumienia dotyczyły następujących projektów:
1.    ,,Rewitalizacja centrum miejscowości Bogoria wraz z przyległymi ulicami”. W ramach projektu o wartości 5 mln zł, Powiat Staszowski realizować będzie zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska-Bogoria–Klimontów, odcinek ul. Rakowskiej w Bogorii” o wartości szacunkowej 300 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu Powiatu Staszowskiego wyniesie do 30 tys. zł.
2.    ,,Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice”. W ramach projektu o wartości 5 mln 282 tys. 890 zł, Powiat Staszowski realizować będzie zadanie pn. ,,Przebudowa odcinków dróg powiatowych w miejscowości Łubnice” o wartości 518 tys. 048 zł, z czego dofinansowanie z budżetu powiatu wyniesie do 40 tys. zł.
3.    ,,Rewitalizacja Oleśnicy szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”. W ramach projektu o wartości 4 mln 898 tys. 444 zł,  Powiat Staszowski realizować będzie zadanie pn. ,,Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica” o wartości 800 tys. zł, z czego dofinansowanie z budżetu powiatu wyniesie 80 tys. zł.
4.    ,,Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0106T Oleśnica-Pieczonogi”, o wartości 69 tys. 727 zł. Powiat Staszowski i Gmina Oleśnica będą partycypować w kosztach po 50%, tj. po 34 tys. 863 zł.

    Planowana realizacja pierwszych 3 projektów zakłada 80% dofinansowanie całkowitych kosztów kwalifikowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

                                Tekst: Jan Mazanka
                        Foto: Paulina Majczak i Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech