Z obrad 45. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: czwartek, 20, lipiec 2017

phoca thumb l 2Po otwarciu sesji przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta, i jednogłośnie przyjęto rozszerzony program posiedzenia. Następnie, w związku z brakiem wniosków w punkcie ,,interpelacje i zapytania”, przystąpiono do głosowania projektów uchwał.

 


    Ogółem, jednogłośnie przyjęto 10 projektów, które dotyczyły:

1.    udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek, w kwocie 2 tys. 737 zł, na usuwanie azbestu,
2.    udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany, w kwocie 3 tys. 922 zł, na usuwanie azbestu,
3.    udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice, w kwocie 80 tys. zł, na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Budziskach,
4.    przyjęcia informacji z realizacji w 2016 roku „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2022, w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych”,
5.    udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów, w kwocie 10 tys. 457 zł, na usuwanie azbestu,
6.    udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek, w kwocie 80 tys. zł, na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Ossali,
7.    zmian w budżecie na 2017 rok,
8.    pomocy finansowej dla gminy Bogoria w kwocie 4 tys. 973 zł, na usuwanie azbestu,
9.    pomocy finansowej gminnie Rytwiany w formie dotacji celowej w kwocie 27 tys. 804 zł, z przeznaczeniem na budowę odcinka sieci wodociągowej w Sichowie Dużym,
10.    udzielenia pomocy finansowej gminie Szydłów w formie dotacji celowej w kwocie 55 tys. 900 zł, z przeznaczeniem na zakup wozu asenizacyjnego.

    Po złożeniu sprawozdania przez starostę Michała Skotnickiego z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami, obrady zakończono.

                            Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png