Z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy

Utworzono: poniedziałek, 03, lipiec 2017

phoca thumb l 1Obrady z udziałem: członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, starosty staszowskiego Michała Skotnickiego oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykta Kozieła i kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego Renaty Wąs, odbyły się w Starostwie Staszowskim, w dniu 30 czerwca br.

Porządek posiedzenia, zaproponowany przez starostę Michała Skotnickiego, został jednomyślnie zaakceptowany. W programie przewidziano: informację o bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy i realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, opiniowanie kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, opiniowanie wniosków o umorzenie zwrotu środków wypłaconych z Funduszu Pracy oraz sprawy różne.
Informację o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy  oraz realizacji aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu, przedstawił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Benedykt Kozieł. Na koniec kwietnia 2017 roku, stopa bezrobocia w kraju wynosiła - 7,7%, w województwie świętokrzyskim - 9,9%, a w powiecie staszowskim - 8,3%. Dyrektor poinformował, m.in. o strukturze bezrobocia na terenie powiatu staszowskiego i liczbie osób bezrobotnych w poszczególnych gminach. Dane prezentujemy poniżej.  Przedstawiono również realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w okresie od stycznia do końca maja 2017 r.: staże - 250 osób, prace interwencyjne - 143 osoby, szkolenia zawodowe - 38 osób, wsparcie podejmowanej działalności gospodarczej - 28 osób, refundacja kosztów doposażania/wyposażania stanowisk pracy - 38 stanowisk, bony na zasiedlenie - 45 osób. Rada, pozytywnie zaopiniowała dwa wnioski szkół ponadgimnazjalnych, w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia zawodowego: w Zespole Szkół w Staszowie - w zawodzie kierowca mechanik i w Zespole Szkół w Osieku – w zawodach: kucharz oraz elektromechanik.

                            Tekst i foto: Aleksandra Konefał

PUP 07 03 2017

PUP 07 03 2017

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png