Wsparcie inicjatyw społecznych

Utworzono: poniedziałek, 03, lipiec 2017

4Wręczenie umów na realizację projektów w ramach X edycji programu grantowego ,,Działaj Lokalnie” dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, odbyło się 1 lipca br., w siedzibie Fundacji FARMa w Staszowie. Jak co roku program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów: fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych.  

W  roku bieżącym,  Ośrodek ,,Działaj Lokalnie” w Staszowie – Fundacja FARMa, przyznał 14 grantów na łączną kwotę 60 tysięcy złotych. Z terenu miasta i gminy Staszów granty zdobyło 5 projektów, z terenu miasta i gminy Połaniec – 2 projekty, z terenu gminy Rytwiany – 3 projekty, dla gminy Szydłów przypadło 2 projekty, a dla gmin: Bogoria i Łubnice po 1 projekcie.  Jak popodkreślano na spotkaniu, na którym obecni byli przedstawiciele władz samorządowych m.in. wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, realizacja tylu projektów nie byłoby możliwa bez finansowej i merytorycznej pomocy gmin oraz powiatu staszowskiego. Podczas wręczania umów nagrodzone projekty zostały zaprezentowane przez ich twórców. Realizacja inicjatyw rozpocznie się już w lipcu. Zatem należy się spodziewać, iż nagrodzone organizacje i grupy nieformalne, będą aktywnie działać na rzecz dobra wspólnego przez okres wakacyjny.

tekst i foto: Paulina Majczak

   

 

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png