44. nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: piątek, 30, czerwiec 2017

phoca thumb l 3Posiedzenie, które odbyło się w dniu 30 czerwca br., zostało zwołane w związku z pilną koniecznością przyjęcia uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie  Powiatu Staszowskiego, w charakterze partnera, do projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego”. Projekt będzie realizowany z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Głównym jego celem jest upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w obszarze dostępu, poprzez elektroniczne usługi, do danych z zakresu geodezji i kartografii. Projekt obejmuje dostosowanie i modernizację istniejących oraz utworzenie nowych powiatowych baz danych, w tym: przetworzenie zasobów przechowywanych dotychczas w formie nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych, modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizację baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), a także utworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz utworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT500). Projekt uchwały radni przyjęli jednogłośnie. Okres realizacji zadania zaplanowano na lata: 2017 – 2020.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png