XLI Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Utworzono: czwartek, 20, kwiecień 2017

W dniu 28 kwietnia 2017 roku o godzinie 9.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XLI Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu XL/17 z dnia 28 marca 2017 roku
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
  a)    zmian w uchwale XXIX/64/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu – projekt 14/17;
  b)    przyjęcia sprawozdania z działalności oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu staszowskiego za 2016 rok – projekt 15/17;
  c)    przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016 – projekt 16/17;
  d)    przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego  na terenie powiatu staszowskiego za rok 2016 – projekt 17/17;
  e)    wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych na terenie gmin Staszów, Osiek i Szydłów – projekt 18/17;
  f)    przyjęcia ,,Oceny zasobów pomocy społecznej” za rok 2016 dla Powiatu Staszowskiego – projekt 19/17;
  g)    zmian w budżecie na 2017 rok – projekt 20/17.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.
 9. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png