Marszałek z wizytą na ziemi staszowskiej

Utworzono: czwartek, 06, kwiecień 2017

phoca thumb l 1Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, we czwartek 30 marca br., telefoniczny dyżur w redakcji kwartalnika ,,Powiat Staszowski” w Starostwie Powiatowym w Staszowie, pełnił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Od godziny 10:00 do 12:00 nasz gość odpowiadał na pytania mieszkańców ziemi staszowskiej, których interesowały, m.in. perspektywy wykorzystania środków europejskich w obecnym okresie unijnego budżetu 2014-2020, aktualnie prowadzone działania Urzędu Marszałkowskiego na rzecz młodzieży, czy problemy związane z remontem konkretnych odcinków dróg. W związku ze współpracą województwa świętokrzyskiego z obwodem winnickim na Ukrainie, jedno z pytań dotyczyło aktualnej sytuacji u naszego wschodniego sąsiada, po ataku na Konsulat RP w Łucku.
Po zakończeniu dyżuru przy telefonie, marszałek Adam Jarubas wraz ze swoim asystentem Pawłem Garbuzikiem, starostą staszowskim Michałem Skotnickim i członkiem Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzym Chudym, udali się do Liceum Ogólnokształcącego, gdzie z inicjatywy dyr. Anny Karasińskiej, odbyła się lekcja o samorządzie, z udziałem uczniów trzech klas. Poruszono, m.in. tematy dotyczące: zadań i kompetencji poszczególnych szczebli samorządów, oraz korzystania z funduszy unijnych i krajowych przy finansowaniu inwestycji: komunalnych, drogowych, oświatowych, jak również w ochronie zdrowia czy w odnawialne źródła energii.   

                            Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png