40. sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: środa, 29, marzec 2017

3Obradowano w dniu 28 marca br. Po przegłosowaniu protokołów z dwóch poprzednich sesji oraz programu posiedzenia, okolicznościowym grawertonem uhonorowano trenera pływania w PCS i nauczyciela WF w Zespole Szkół w Staszowie Leszka Tarkę, w uznaniu zasług w pracy edukacyjnej i wychowawczej z młodzieżą.


    Przed głosowaniem projektów uchwał, radni jednogłośnie przyjęli rezolucję w sprawie włączenia gmin Oleśnica i Szydłów w zakres właściwości miejscowej Placówki Terenowej KRUS w Staszowie, czyt. poniżej. Następnie przegłosowano wszystkie 7 projektów uchwał, które dotyczyły: ▪ zmiany Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu, udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, ▪ przyjęcia informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie za 2016 rok, ▪ określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku, ▪ dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą ,,Prawo oświatowe” oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Staszowskiego, na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku, ▪ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego na rzecz Gminy Staszów, ▪ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2017-2027, ▪ zmian w budżecie na 2017 rok.
    Obrady zakończono sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.


                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

 

rezolucja KRUS  

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png