Z posiedzeń komisji i zespołu bezpieczeństwa

Utworzono: środa, 29, marzec 2017

phoca thumb l 11W dniu 28 marca br. w Starostwie staszowskim, odbyły się posiedzenia: Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

    Obrady Komisji Bezpieczeństwa otworzył i prowadził starosta staszowski Michał Skotnicki. Po przegłosowaniu porządku obrad insp. ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Andrzej Sałata, przedstawił protokół wraz z wnioskami z poprzedniego posiedzenia, który jednogłośnie przyjęto w głosowaniu.

Podobnie jednogłośnie zaakceptowano ,,Plan działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2017 rok”. Uczestnicy posiedzenia wysłuchali sprawozdań z działalności oraz informacji o stanie bezpieczeństwa, zaprezentowane przez: zastępcę komendanta powiatowego policji w Staszowie podkom. Jacka Rozczypałę, komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Rafała Gajewicza, a także państwowego powiatowego inspektora sanitarnego Bożeny Głaz. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie.
    Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego prowadził szef Zespołu wicestarosta Tomasz Fąfara. Podobnie, jak w przypadku poprzednich obrad, na samym początku omówiono protokół wraz z wnioskami z poprzedniego posiedzenia zespołu, który również przyjęto jednogłośnie. Następnie dokonano oceny pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego za 2016 rok, a także przedstawiono i przyjęto ,,Plan Pracy Zespołu na 2017 rok”. W drugiej części obrad omówiono potencjalne zagrożenia powodzią i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi na terenie powiatu staszowskiego, jak również przygotowanie służb, inspekcji i straży do ochrony przed ewentualnym wystąpieniem tych kataklizmów. Pod koniec posiedzenia insp. Andrzej Sałata udzielił informacji dotyczących, planowanych na miesiąc czerwiec br., wojewódzkich ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, które odbędą się w 6 czerwca br. w Staszowie i Sandomierzu.


                                Tekst i foto: Jan Mazanka

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech