Porozumienie powiatów

Utworzono: wtorek, 07, marzec 2017

phoca thumb l 33W pierwszy weekend marca br., na terenie powiatu staszowskiego, gościła delegacja Rady i Zarządu Powiatu Rawskiego, na czele z przewodniczącą Rady Marią Charążką i wicestarostą rawskim Marianem Krzyczkowskim.   

    W piątek, 3 marca br., podczas spotkania w Starostwie staszowskim, podpisano porozumienie o współpracy, którego głównym celem jest wsparcie procesu współpracy między organami władzy samorządowej, organizacjami społecznymi, strukturami biznesowymi powiatu staszowskiego i powiatu rawskiego. Przyszłe działania będą głównie ukierunkowane na: wymianę doświadczeń dla podwyższenia kwalifikacji kadr pracowników samorządowych, organizację spotkań, seminariów, konferencji i praktyk, a także realizację wszelkich inicjatyw służących społecznościom obydwu powiatów. Współpraca będzie dotyczyła, m.in.: wymiany doświadczeń metodycznych i wychowawczych między szkołami, funkcjonowania szpitali i opieki zdrowotnej na szczeblu powiatu, wymiany informacji w dziedzinie ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, organizacji wspólnych koncertów, zawodów sportowych oraz spotkań z udziałem młodzieży i seniorów – Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także współpracy biznesowej, z wykorzystaniem doświadczeń Izb Gospodarczych i Stowarzyszeń Przedsiębiorców.  Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego rozwiązania przy zachowaniu trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Ze strony powiatu staszowskiego porozumienie podpisali: przewodniczący Rady Damian Sierant i starosta staszowski Michał Skotnicki, a ze strony powiatu rawskiego: przewodnicząca Rady Maria Charążka i wicestarosta rawski Marian Krzyczkowski. W czasie pobytu na ziemi staszowskiej goście zwiedzili, m.in.: Hutę Szkła Gospodarczego ,,BTBB” w Grzybowie, a także zabytki Szydłowa, pałac Popielów w Kurozwękach, dwór Radziwiłłów w Sichowie Dużym i Pustelnię Złotego Lasu w Rytwianach.
                                  

 Tekst: Jan Mazanka
                                    Foto: Sławomir Rakowski

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech