Staszowskie obchody rocznicy powstania

Utworzono: wtorek, 21, luty 2017

phoca thumb l 5W dniu 16 lutego br., w Staszowie odbyły się obchody 154. rocznicy powstania styczniowego oraz bitwy pod Staszowem, jaka odbyła się podczas walk powstańczych.
W obchodach rocznicowych uczestniczyła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, a także wielu zaproszonych gości. Wśród nich byli m.in.: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, a także grono miłośników historii i regionalistów.

     Po zbiórce na szkolnym placu, uroczyście przemaszerowano na stary cmentarz, znajdujący się przy pobliskim kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła. Następnie grupa uczniów z klas mundurowych staszowskiego LO objęła wartę honorową przy pomniku powstańców styczniowych.
     Odśpiewano pieśni patriotyczne: „Mazurek Dąbrowskiego” oraz „Boże coś Polskę” oraz złożono kwiaty przy powstańczym miejscu pamięci.
     W czasie uroczystości głos zabrali m.in.: starosta staszowski Michał Skotnicki, który dziękując młodzieży, za kultywowanie pamięci historycznej, podkreślił niezwykłą ważność uroczystości rocznicowych. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie Anna Karasińska podziękowała wszystkim zaproszonym gościom za obecność, a ks. kan. Szczepan Janas proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Staszowie, zaprosił wszystkich obecnych do wspólnej modlitwy za poległych powstańców.
     Organizatorami 154. rocznicy powstania styczniowego oraz bitwy pod Staszowem byli: Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie oraz Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Staszowie.     

Tekst i foto: Michał Skrętek

   

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech