Druhowie obradowali w Kurozwękach

Utworzono: środa, 08, luty 2017

phoca thumb l 5W sobotę 4 lutego br., odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności jednostki OSP w Kurozwękach. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie, a spotkanie było okazją do dyskusji na temat działań planowanych w roku bieżącym, dotyczących m.in.: zakupu samochodu pożarniczego oraz mundurów, a także inwestycji związanych z rozwojem działalności jednostki. Postulowano budowę altany i sceny co umożliwi organizację spotkań sołeckich, uroczystości dożynkowych i koncertów. Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej wręczono dyplom uznania za wkład w rozwój jednostki oraz podnoszenie umiejętności ratowniczo-gaśniczych, a druhnom: Julii Gruszczyńskiej i Julii Januszewskiej rozkazy nadania stopnia ,,pomocnika dowódcy sekcji MDP”. Przed zakończeniem zebrania prezes OSP Kurozwęki druh Jan Wasilewski poinformował o rozpoczęciu przygotowań do uroczystych obchodów 100-lecia jednostki, które zaplanowano na dzień 5 maja 2018 roku.

                                    Tekst: Jan Mazanka
                                    Foto: Lucjan Piotrowski

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png