Obradowali druhowie w Korytnicy

Utworzono: wtorek, 31, styczeń 2017

phoca thumb l 1W sobotę, 28 stycznia br. w Korytnicy, odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej za 2016 rok. Otworzył je i prowadził naczelnik jednostki druh Tomasz Dybus.

W zebraniu, oprócz druhów strażaków z Korytnicy, uczestniczyli także: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szydłowie, wójt Jan Klamczyński i komendant gminny OSP w Szydłowie, przewodniczący Rady Gminy Janusz Juszczak. Zarząd uzyskał jednogłośne absolutorium, a spotkanie było również okazją do omówienia planu działań na rok bieżący. W dyskusji pytano, m.in. o możliwość pozyskania dla jednostki średniego samochodu pożarniczego, a także wnioskowano o prawne uregulowanie własności strażnicy i przyległego placu.
W minioną sobotę, 28 stycznia br., oprócz Korytnicy, podobne zebrania przeprowadzono także w jednostkach OSP w: Czajkowie, Połańcu, Pełczycach, Solcu Starym i Woli Żyznej.

                            Tekst: Jan Mazanka
                            Foto: Lucjan Piotrowski 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech