Upamiętniono 154. Rocznicę Powstania Styczniowego

Utworzono: wtorek, 24, styczeń 2017

phoca thumb l 8W sobotę 21 stycznia br., 26 członków Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego, już po raz ósmy, przeszło 20 km na trasie z Szydłowa do Kurozwęk i z powrotem. Wśród maszerujących, oprócz strzelców z Szydłowa, było 12 uczniów z 2. Oddziału Wydzielonego STS z Gimnazjum w Jarosławicach i 4 strzelców z 3. Oddziału Wydzielonego STS – Strzelecka Obrona Wybrzeża z Gdańska.


Miejscem docelowym marszu była mogiła powstańcza, na zboczu przy drodze z Kurozwęk do Staszowa. Spoczywa w niej 20 ofiar bitwy z wojskami rosyjskimi, która zakończyła się obroną budynku owczarni, położonego na tzw. Sadzawkach. Przed pomnikiem przy powstańczej mogile wystawiono warty honorowe. Delegacja strzelców, a także starosta staszowski Michał Skotnicki zapalili znicze. Podobnie uczyniono przed tablicą wmurowaną w ścianie kurozwęckiego kościoła, na której wypisane są nazwiska 58 powstańców, którzy polegli w bitwach i potyczkach na terenie ziemi staszowskiej lub zmarli z ran w przykościelnym szpitalu dla ubogich. Przed tablicą znicze zapalili: proboszcz parafii w Kurozwękach ks. kan. Andrzej Bąk i starosta staszowski Michał Skotnicki. W drodze powrotnej strzelcy zatrzymali się w kurozwęckim pałacu, gdzie spotkali się z rówieśnikami z Hiszpanii, którzy realizując projekt edukacyjny z programu Comenius, w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, weekend spędzali w Kurozwękach. Młodzi Hiszpanie z zainteresowaniem wysłuchali historii powstania styczniowego, o którym wcześniej nie słyszeli. Byli pod wrażeniem zarówno długości trwania powstańczego zrywu, jak i tragicznych konsekwencji dla jego uczestników.

Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png