Obradował Zarząd Powiatowy OSP

Utworzono: wtorek, 17, styczeń 2017

phoca thumb l 1Podczas zebrania członków Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, jakie odbyło się w Starostwie staszowskim, w dniu 16 stycznia br., przedstawiono i omówiono 2 tematy. Pierwszy dotyczył sporządzania sprawozdań finansowych według zasad obowiązujących dla jednostek mikro. Poszczególne jednostki OSP prowadzące działalność gospodarczą, są zobowiązane w terminie do 31 stycznia br., złożyć w Urzędach Skarbowych deklaracje o sposobie rozliczania z działalności.


    W drugiej części posiedzenia przedstawiono informację dotyczącą projektu ustawy o dodatku do emerytur dla członków OSP, nad którym obecnie pracuje Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w celu zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie dodatku do emerytury dla członków OSP. Warunkiem przyjęcia do rozpatrzenia inicjatywy Komitetu przez Sejm RP, niezbędnym jest zebrania 100 tys. podpisów poparcia dla tej inicjatywy. Obecni na spotkaniu otrzymali wzory kart do zbierania podpisów, które po wypełnieniu należy zwrócić, w terminie do 10 marca br., do Biura Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie. Następnie karty, do dnia 15 marca br., zostaną przekazane do Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach. W zebraniu, oprócz członków Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie, udział wzięli burmistrzowie i wójtowie oraz pracownicy urzędów gmin powiatu staszowskiego, zajmujący się współpracą z jednostkami OSP na swoim terenie.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech