Z zebrania OSP w Tursku Wielkim

Utworzono: poniedziałek, 16, styczeń 2017

phoca thumb l 3W sobotę 14 stycznia br., odbyło się sprawozdanie z działalności za 2016 rok jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Tursku Wielkim. Otworzył je i prowadził prezes Zarządu Miejsko-Gminnego w Osieku i prezes OSP w Tursku Wielkim druh Henryk Stawiarz.

Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok odczytał skarbnik OSP Tursko Wielkie, radny Rady Miejskiej Osieka druh Tadeusz Szady. Zebranie było także okazją do omówienia spraw bieżących, m.in. dotyczących zakupu nowych mundurów i remontu wjazdu na plac strażnicy. Z uznaniem o działalności jednostki w Tursku Wielkim mówił prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie, starosta staszowski druh Michał Skotnicki, a za poprawne przygotowanie materiałów na zebranie oraz ich prezentację podziękował sekretarz ZOP ZOSP RP w Staszowie druh Mieczysław Madej. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie reprezentował st. kpt. Janusz Kaczmarczyk.

                                Tekst: Jan Mazanka
                                Foto: arch. OSP

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png