Noworoczne spotkanie słuchaczy Uniwersytetu

Utworzono: środa, 11, styczeń 2017

phoca thumb l 11We wtorek, 10 stycznia br., członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie, spotkali się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji na noworocznej imprezie, rozpoczętej blisko godzinnym przedstawieniem bożonarodzeniowym, w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. Następnie wystąpił zespół instrumentalny ,,Koszarowa Belfer’s Band” złożony z nauczycieli Zespołu Szkół i Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie.
Oprócz słuchaczy Uniwersytetu w spotkaniu uczestniczyli również, m.in.: starosta staszowski Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć, zastępca burmistrza dr Ewa Kondek, proboszcz parafii św. Bartłomieja ks. kan. Szczepan Janas i proboszcz parafii św. Barbary ks. kan. Edward Zieliński.
Prowadząca Uniwersytet Teresa Cierlik podziękowała wszystkim za przybycie, a najmłodszym wykonawcom bożonarodzeniowych jasełek wręczyła słodycze. Życzenia noworoczne słuchaczom Uniwersytetu złożył starosta Michał Skotnicki, który także przekazał na ręce Teresy Cierlik książkę pt. ,,Wielcy podróżnicy, którzy odkrywali świat” autorstwa Marii i Przemysława Pilichów. Jeden z rozdziałów, poświęcony Janowi Potockiemu został opracowany, m.in. z wykorzystaniem informacji i zdjęć przekazanych przez Starostwo staszowskie, wcześniej zgromadzonych przy okazji realizacji jednego z projektów programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży, którego bohaterem był właśnie hr. Jan Potocki, autor ,,Rękopisu znalezionego w Saragossie”. Starosta Michał Skotnicki zaproponował i jednocześnie zaprosił słuchaczy Uniwersytetu, na spotkanie autorskie z państwem Marią i Przemysławem Pilichami, które mogłoby się odbyć w pierwszym półroczu br.
Drugie zaproszenie skierowane przez starostę, dotyczyło promocji książkowego wydania pamiętników Władysława Rzadkowolskiego, spisanych w latach II wojny światowej w Staszowie. W spotkaniu, planowanym w końcu maja br., obiecała uczestniczyć kuzynka autora pamiętników pani Flora Liebich z Kanady, od której Starostwo staszowskie otrzymało rękopis pamiętnika, którego druk w odcinkach, rozpoczęty w kwartalniku ,,Powiat Staszowski”, w czerwcu 2014 roku, właśnie się zakończył. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami starosty obecnie trwają prace redakcyjne nad wydaniem pamiętników w formie jednej publikacji.
Przed rozpoczęciem części kulinarnej, pierwszego w tym roku spotkania słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Staszowie, życzenia noworoczne złożyli także: burmistrz miasta i gminy Staszów Leszek Kopeć i Henryk Makuch - przewodniczący Klubu Seniora ,,Radość życia”.  

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech