Pierwszy kwartał 2017 czasem sprawozdań

Utworzono: wtorek, 10, styczeń 2017

phoca thumb l 1Zgodnie ze statutem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia 31 marca br., we wszystkich 79 jednostkach OSP ziemi staszowskiej powinny odbyć się zebrania sprawozdawcze z działalności w 2016 roku. Ustaleniu harmonogramu zebrań i zasad ich przebiegu oraz prawidłowego przygotowania materiałów, była poświęcona narada Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, jaka w dniu 5 stycznia br. odbyła się w sali posiedzeń staszowskiego Starostwa. Spotkaniu przewodniczył prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie, starosta staszowski Michał Skotnicki. Merytorycznie, co do prawidłowości przygotowania materiałów na zebrania oraz sporządzania protokołów z odbytych spotkań, poinformował sekretarz ZOP ZOSP RP Mieczysław Madej. Ustalono grafik zebrań w poszczególnych jednostkach, a także udział w nich wszystkich 9 członków Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Staszowie.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

  

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png