Nowe pojazdy dla Domów Pomocy Społecznej

Utworzono: wtorek, 10, styczeń 2017

LOGO PEFRON POWIAT

Na podstawie podpisanej w dniu 6 września 2016 roku umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (oraz późniejszym aneksem z dnia 13 grudnia 2016 roku), Powiat Staszowski przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, finansowanego ze środków PFRON.

W roku 2016 realizowano 2 obszary w/w programu, tj. :
Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Zakończenie realizacji Obszaru B programu planowane jest w styczniu 2017 roku.
Obszar D -  likwidacja barier transportowych, którego realizację aktualnie zakończono.  W wyniku realizacji Obszaru D programu, dofinansowano zakup dwóch pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, tj. :
1) Mikrobusu  9-cio osobowego, fabrycznie nowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim. Pojazd został zakupiony przez Gminę Bogoria dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych. Wysokość dofinansowania  środków PFRON przekazana przez Powiat  Staszowski wyniosła 75 tys. 716 zł.
2)  Mikrobusu 9-cio osobowego, fabrycznie nowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim oraz wyposażonego w windę w świetle drzwi tylnych, umożliwiającą transport do pojazdu osoby na wózku inwalidzkim. Pojazd został zakupiony przez Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a’ Paulo w Kurozwękach. Wysokość dofinansowania  środków PFRON przekazana przez Powiat Staszowski wyniosła 80 tys. zł.
                              

 Tekst i foto: Radosław Chynek

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png