XXXVI Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Utworzono: wtorek, 20, grudzień 2016

W dniu 30 grudnia 2016 roku o godzinie 9.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XXXVI Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu XXXV/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
  a)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2027- projekt 97/16;
  b)    uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2017 rok – projekt 98/16;
  c)    zmiany Uchwały nr XXIV/14/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku – projekt 101/16;
  d)    uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2017 rok – projekt 102/16;
  e)    ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2017 roku – projekt 103/16;
  f)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2016-2027 – projekt 104/16;
  g)    zmian w budżecie na 2016 rok – projekt 105/16;
  h)    ustalenia wydatków budżetu Powiatu Staszowskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 – projekt 106/16;
  i)    zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie na 2017 rok – projekt 107/16;
  j)    zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie na 2017 rok – projekt 108/16.
 8. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png