Kolejne inwestycje na drogach powiatowych

Utworzono: środa, 07, grudzień 2016

phoca thumb l 6W dniu 5 grudnia br. odbył się odbiór końcowy robót wykonanych w ramach „Przebudowy odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 r. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Inwestycja na drogach powiatowych Powiatu Staszowskiego objęła odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 6,504 km i wartości 3 110 033,01 zł.

Zadanie zostało realizowane przy udziale środków finansowych pozyskanych z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 1 555 016,00 zł, środków własnych, a także przy udziale Gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Rytwiany, Szydłów, Miasta i Gminy Połaniec oraz Miasta i Gminy Staszów.
Inwestycje prowadzone były na niżej wymienionych drogach powiatowych:
1. Przebudowa  odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów (na  odcinku Jurkowice - Pełczyce).
2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0823T Łubnice - Budziska w m. Czarzyzna.
3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0116T Pacanów - Grobla w m. Oleśnica.
4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0854T Szczeka - Kol. Szczeka w m. Szczeka.
5. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany - Łubnice w m. Rytwiany.
6. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Korytnica – Kotuszów - Kurozwęki w m. Korytnica.
7. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0818T Połaniec - Niekurza w m. Łęg.
8. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w m. Sztombergi.


Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych, chodników, poboczy utwardzonych materiałem kamiennym, renowacji istniejącego odwodnienia a także wykonania i uzupełnienia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. oznakowanie pionowe i poziome dróg.

Tekst i foto: Adam Jur
Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png