Zapytanie ofertowe pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych” – uruchomienie dostępu do szerokopasmowego Internetu..."

Utworzono: środa, 07, grudzień 2016

Działając na podstawie art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych DZ.U. z 2013 poz.907 z późn.zm. oraz na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

Zaprasza sie do składania ofert do zapytania ofertowego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych” – uruchomienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w gospodarstwach domowych, będących beneficjentami projektu oraz w 5 pracowniach e-leraningowych utworzonych w ramach realizacji projektu, oraz zapewnienie łącza internetowego dla wyżej wymienionych podmiotów od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2017 r.”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTY

PROJEKT UMOWY

 

UWAGA: ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO - 13 grudnia 2016 r.!!!

UWAGA: Oferty należy przygotować według kryteriów oraz na formularzu oferty obowiazujacym od dnia 13.12.2016 r.!!!!!

Wydłużono termin składania ofert do dni 16.12.2016 r.

W związku z omyłką w kryteriach oceny ofert infomujemy iż kryterium: Limit obowiazuje tak jak w zapisie szczegółowych parametrów: Brak Limitu Danych.


PROTOKÓŁ

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png