,,Barbórka” w Dolomitach

Utworzono: poniedziałek, 05, grudzień 2016

Barborka w DolomitachJak co roku władze powiatu staszowskiego na Święcie Górników w Kopalniach Dolomitu SA w Sandomierzu, jakie odbyło się w sobotę 3 grudnia br. w Klimontowie, reprezentowali: starosta staszowski Michał Skotnicki i członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy.

Starostowie składając życzenia i gratulacje, przekazali prezesowi Longinowi Bokwie wiązankę kwiatów i okolicznościowe pismo, w którym czytamy, m.in. ,,Z okazji „Dnia Górnika”, Panu Prezesowi, Członkom Zarządu, a także wszystkim Pracownikom Kopalń Dolomitu SA w Sandomierzu, składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych wielu lat pomyślnego funkcjonowania Spółki oraz jak najlepszych wyników finansowych. Ponad trzydziestoletnia obecność ,,Dolomitów” na rynku w Polsce, świadczy o wysokiej jakości produkowanych w Spółce grysów, tłuczni, mieszanek i nawozów mineralnych, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, poszanowania środowiska naturalnego oraz troski o lokalną społeczność. Wyrażamy najszczersze zadowolenie, że Spółka prowadzi wydobycie także na terenie naszego powiatu w Kopalni Jurkowice-Budy, zatrudniając ponad 100 pracowników, z perspektywą utworzenia kolejnych miejsc pracy, czego jak najserdeczniej życzymy”.

                                Tekst: Jan Mazanka
                                Foto: Lucjan Piotrowski

Barborka w Dolomitach

Prezes Longin Bokwa odbiera kwiaty i życzenia od starosty staszowskiego Michała Skotnickiego.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png