,,Dzień Górnika” po raz 50.

Utworzono: poniedziałek, 05, grudzień 2016

phoca thumb l 1Tradycyjne uroczystości ,,Barbórkowe” górników siarkowych Grupy Azoty Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki ,,Siarkopol” SA w Grzybowie, połączone z obchodami 50-lecia Spółki, odbyły się w dniu 2 grudnia br., w reprezentacyjnych salach ,,Zakątka Świętokrzyskiego” w Sielcu.

Wśród zaproszonych gości na ,,Barbórkowej” gali obecni byli, m.in. posłowie: Anna Krupka i Michał Cieślak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n. med. Marek Tombarkiewicz, a także prezesi spółek kooperujących z ,,Siarkopolem” oraz przedstawiciele samorządów ziemi staszowskiej i buskiej, na czele z: przewodniczącym Rady Powiatu w Staszowie Damianem Sierantem, starostą staszowskim Michałem Skotnickim i starostą buskim Jerzym Kolarzem. Oficjalne przemówienie wygłosił prezes Zarządu Grupy Azoty KiZChS ,,Siarkopol” SA w Grzybowie Karol Dytkowski, który przedstawił osiągnięcia produkcyjne z minionych 11 miesięcy, jak również  plany rozwoju Spółki na najbliższy rok, m.in. związane z rozbudową bazy przeładunkowej przy linii kolejowej LHS oraz kontynuacją inwestycji w Kopalni Osiek, co m.in. wymaga zmiany biegu drogi krajowej nr 79.
Jak co roku wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, górniczą szpadę, kord i czaka. Decyzją Ministra Energii stopień ,,Generalnego Dyrektora Górniczego III-go stopnia” otrzymał prezes Zarządu Spółki Karol Dytkowski, a stopień ,,Dyrektora Górniczego I-go stopnia” wiceprezes Wiesław Grudzień. ,,Honorową szpadę górniczą” otrzymał dyrektor Zakładu Chemicznego Spółki Grupa Azoty KiZChS ,,Siarkopol SA w Grzybowie Stanisław Świętoń, a ,,Honorowy kord górniczy” wiceprezes Zarządu Spółki Wiesław Grudzień. ,,Honorowym czakiem górniczym” wyróżniono: Alicję Witek – dyrektor Departamentu Finansów w Spółce Grupa Azoty KiZChS ,,Siarkopol SA w Grzybowie i Małgorzatę Salomon – kierownik Centrum Usług Laboratoryjnych i Ochrony Środowiska.
Medalem złotym ,,Za długoletnią służbę”, przyznanym przez Prezydenta RP, uhonorowano 13 pracowników: Grzegorza Fita, Krzysztofa Kaczmarczyka, Jana Kaczmarskiego, Mirosławę Kępińską, Wiesławę Kwitek, Jana Łukawskiego, Wojciecha Michalskiego, Elżbietę Mołas, Macieja Przetaka, Zygmunta Stępnia, Andrzeja Strzyża, Feliksa Supę i Ireneusza Wyrazika. Medalem srebrnym ,,Za długoletnią służbę” odznaczono pięciu pracowników a medalem brązowym dwóch. Decyzją Ministra Energii 15 pracowników otrzymało honorową odznakę ,,Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”. Z okazji ,,Dnia Górnika” i 50-lecia Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” SA w Grzybowie, Zarząd przyznał odznaki ,,Zasłużony dla Siarki w Grzybowie”, które otrzymało 52 osoby.
Honorową Odznakę ,,Zasłużony Ratownik Górniczy Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego” otrzymało 5 ratowników, kolejne stopnie górnicze 5 pracowników, a dyplomy i nagrody pieniężne za udział w konkursie ,,Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 3 pracowników. Prezes Karol Dytkowski i członek Zarządu Zbigniew Snopkiewicz zostali wyróżnieni odznakami honorowymi ,,Zasłużony dla miasta Staszowa”. Pod koniec uroczystości oczytano nadesłane listy gratulacyjne, a obecne na uroczystości delegacje przekazały na ręce prezesa Karola Dytkowskiego kwiaty i pamiątkowe upominki. Jak co roku, siarkową ,,Barbórkę” zakończono ,,Karczmą piwną”.
                               

Tekst: Jan Mazanka
                                Foto: Sławomir Rakowski

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png