O bezpieczeństwie w powiecie

Utworzono: czwartek, 01, grudzień 2016

1W dniu 30 listopada br., w Starostwie staszowskim odbyły się połączone posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
    Pierwsze posiedzenie prowadził starosta staszowski Michał Skotnicki. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku oraz protokołu i wniosków z poprzedniego spotkania, skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska zapoznała członków Komisji z projektem budżetu na 2017 rok, w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego i obywateli na terenie powiatu. Po jednogłośnym zaopiniowaniu projektu budżetu, komendant powiatowy PSP mł. bryg. Rafał Gajewicz i zastępca komendanta powiatowego policji w Staszowie podkom. Jacek Rozczypała przedstawili informacje o przygotowaniu  służb powiatowych do zbliżającego się okresu świąteczno - noworocznego, zabezpieczeniu imprez masowych oraz monitorowaniu handlu i używania środków pirotechnicznych. Obrady zakończono przedstawieniem propozycji do planu działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2017 rok.

    Obrady Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, prowadził szef tego Zespołu wicestarosta Tomasz Fąfara.
    Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Zespołu, powiatowy lekarz weterynarii Zofia Słomka przedstawiła prezentację pt. ,,Afrykański pomór świń ASF, nakazy i zakazy oraz środki podejmowane przez poszczególne służby i inspekcje w przypadku wystąpienia choroby”. Przekaz informacji zakończono 15-minutowym filmem zrealizowanym przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Następnie poinformowano o możliwościach wsparcia osób starszych, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, potrzebujących pomocy w okresie zimy oraz o przygotowaniu służb do działań przeciwepidemicznych w okresie wzmożonych zachorowań. Posiedzenie zakończono przedstawieniem informacji o przygotowaniu infrastruktury drogowej na okres zimowy oraz zebraniem propozycji do planu działania PZZK na 2017 rok.

Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png