Czad i ogień. Obudź czujność.

Utworzono: czwartek, 01, grudzień 2016
    1       2

PSP LogoO ile ogień potrafimy dostrzec i w porę zareagować, to w przypadku tlenku węgla jesteśmy dużo bardziej bezradni, gdyż tlenek węgla, zwany potocznie czadem, jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Czad jest nieco lżejszy od powietrza, w przypadku wniknięcia do układu oddechowego człowieka wiąże się na trwale z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe.
Na skutek niewłaściwego odprowadzania spalin i dymu z urządzeń grzewczych czad może być szczególnie niebezpieczny dla zdrowia a nawet życia ludzi.
Zaniedbania w zakresie czyszczenia i przeglądów okresowych stanu technicznego przewodów kominowych mogą być – a jak wykazuje praktyka codzienna – są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie apeluje aby:

  • wykonywać okresowe przeglądy instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia, podczas używania jako opału drewna i węgla należy przeglądy wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, podczas używania gazu ziemnego lub oleju opałowego przegląd należy wykonywać nie rzadziej niż  raz na 6 miesięcy,
  • nie zasłaniać kratek i otworów wentylacyjnych,
  • przy montażu instalacji i urządzeń grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanych osób,
  • użytkować wyłącznie sprawne urządzenia, kontrolować ich stan techniczny,
  • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, nowe okna są zazwyczaj o wiele bardziej szczelne i mogą pogarszać wentylację,
  • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza w kratkach np.: poprzez przyłożenie kartki papieru - przy prawidłowej wentylacji kartka powinna przylegać do kratki,
  • dla bezpieczeństwa należy zamontować czujniki tlenku węgla lub dymu,
  • nie bagatelizować objawów duszności, bólu i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, objawy te mogą być sygnałem zatrucia czadem,
  • nie zostawiać pojazdów silnikowych w garażach z zapalonym silnikiem.

Opracował: mł. bryg. Grzegorz Rajca

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png