Z konsultacji reformy edukacyjnej

Utworzono: poniedziałek, 28, listopad 2016

phoca thumb l 8W dniach 24 i 25 listopada br. w Staszowie miały miejsce spotkania konsultacyjne poświęcone przygotowywanej reformie edukacji. W pierwszym dniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z powiatów: staszowskiego, opatowskiego i sandomierskiego spotkali się: świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii w Kuratorium Oświaty w Kielcach Zbigniew Wojciechowski, dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Tomasz Pleban, a także poseł Marek Kwitek i zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Bęben.

Natomiast w drugim dniu konsultacji z burmistrzami i wójtami powiatu staszowskiego, a także przedstawicielami związków zawodowych spotkali się: wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski i świętokrzyski wicekurator oświaty Renata Rabczyńska. Obydwa spotkania, witając wszystkich przybyłych na konsultacje, otworzył starosta staszowski Michał Skotnicki.
    Podczas obydwu spotkań przedstawiciele kuratorium wyjaśniali podstawowe cele planowanej reformy oświaty, która w głównym swoim założeniu ma służyć przywróceniu systemu opierającego się na 8-letniej szkole podstawowej, 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum, a także 3-letniej branżowej szkole I stopnia i 2-letniej II stopnia. Zmianie ulegnie także kształcenie zawodowe, w myśl postulatom przedsiębiorców, by dostosować je do realnych potrzeb gospodarki. Stopniowe wygaszanie gimnazjów rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018 i tym samym w kolejnych latach rekrutacja do tych szkół nie będzie już prowadzona. Dnia 1 września 2017 roku, uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę szóstą szkoły podstawowej staną się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas trzecich ukończy gimnazjum. Od 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym gimnazja nie będą już funkcjonować. Również od 1 września 2017 roku, planowane jest wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021. Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach mają się rozpocząć od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024. Według założeń reforma nie powinna spowodować utraty pracy przez aktualnie zatrudnionych nauczycieli. Przedstawiono również tzw. ,,mapę drogową reformy edukacji”, która rozpoczęła się w lutym 2016 roku, od ogłoszenia ogólnopolskiej debaty na temat planowanej reformy. Przyjęcie ustawy i skierowanie jej do prezydenta RP w celu podpisania planowane jest w grudniu br. Termin podjęcia uchwał przez samorządy o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego upływa z dniem 31 marca 2017 roku, co umożliwi, z dniem 1 września 2017 roku, wdrożenie reformy w szkołach.
    W dyskusji podczas obydwu spotkań poruszano, m.in. sprawy dotyczące: zarządzania szkołami w okresie przejściowym, aktualnych prac nad nową podstawą programową, przygotowania podręczników do klas, które zostaną objęte zmianami programowymi w roku szkolnym 2017/2018, bazy lokalowej dla powiększanych szkół podstawowych, rozwiązań systemowych zapewniających przechodzenie nauczycieli ze szkół obecnie funkcjonujących do szkół tworzonych w ramach nowego systemu, możliwości funkcjonowania szkół w oparciu o stowarzyszenia, a także zasad podziału na grupy w klasach zawodowych.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png