Na rzecz wymiany doświadczeń

Utworzono: czwartek, 24, listopad 2016

phoca thumb l 1W dniach: 14 i 17 listopada br., w Starostwie staszowskim gościła grupa uczniów z połanieckich szkół, a także grono radnych i sołtysów z terenu miasta i gminy Połaniec, którym towarzyszył burmistrz Jacek Tarnowski. Połanieccy goście zostali przyjęci przez starostę staszowskiego Michała Skotnickiego i wicestarostę Tomasza Fąfarę, którzy przekazali szereg informacji dotyczących struktury, specyfiki i zasad pracy Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Przygotowaną na tę okazję prezentację multimedialną przedstawił wicestarosta Tomasz Fąfara. W treści przekazu znalazło się szereg inwestycji oświatowych, drogowych oraz w obszarze ochrony zdrowia, a także na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, w tym dóbr przyrody i cennych zabytków ziemi staszowskiej. Cześć inwestycji powiatu zostało zrealizowanych wspólnie z miastem i gminą Połaniec, zarówno pod względem planistycznym jak i wspólnego finansowania tej części kosztów, która nie został pokryta ze źródeł zewnętrznych. Po zakończeniu wizyty w Starostwie staszowskim połańczanie udali się do Kielc, gdzie, m.in. spotkali się z marszałkiem województwa Adamem Jarubasem, który poinformował o zadaniach i specyfice pracy samorządu szczebla wojewódzkiego.

                    Tekst i foto: Jan Mazanka i Grzegorz Samborski

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png