Zapobiegamy nałogowi palenia wśród dzieci i młodzieży

Utworzono: środa, 23, listopad 2016

phoca thumb l 2W dniu 15 listopada br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbyło się szkolenie, zorganizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, poświęcone wdrożeniu i realizacji antytytoniowych programów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 przez placówki oświatowe działające na terenie powiatu.

Spotkanie zorganizowano dla nauczycieli i pedagogów koordynujących i realizujących następujące programy edukacyjne:
1. ,,Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej z udziałem rodziców i opiekunów dostosowany do możliwości psychofizycznych dzieci 5 i 6 - letnich.
2. ,,Nie pal przy mnie proszę” - program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
3 ,,Znajdź właściwe rozwiązanie” - program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.
     W ostatnich latach tytoń stał się najpopularniejszą używką stanowiącą zagrożenie dla zdrowia dzieci i młodzieży. Styl życia i składające się na niego zachowania  zdrowotne kształtują się już od okresu dzieciństwa pod wpływem obserwacji, pozyskiwanych wiadomości i wzorców przekazywanych przez rodzinę, szkołę i rówieśników czy środki masowego przekazu. Proponowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną programy edukacyjne stanowią ważne ogniwo edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w tym zakresie.
        W trakcie spotkania powiatowy koordynator programów - pracownik PSSE w Staszowie Dorota Wojnarowska dokonała podsumowania realizacji w/w programów w roku szkolnym 2015/2016 oraz przedstawiła założenia programowe i metodykę ich realizacji w bieżącym roku szkolnym. Następnie zebrani obejrzeli i wysłuchali prezentacji multimedialnej z realizacji programów ,,Nie pal przy mnie proszę” w Szkole Podstawowej Nr 1 i ,,Znajdź właściwe rozwiązanie” w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Placówek Oświatowych w Staszowie. Prezentację na prośbę organizatora przygotowały: Grażyna Kwiecień i Magdalena Kufel - pedagodzy szkolni, którzy w sposób ciekawy, profesjonalny, z dużym zaangażowaniem koordynowały i realizowały programy w placówkach. Na koniec swój wykład przedstawiła Jadwiga Zapała - specjalista do spraw promocji zdrowia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. W prezentacji zostały zawarte informacje na temat: szkodliwości dymu tytoniowego na organizm człowieka, skutków palenia biernego szczególnie na rozwój dzieci i młodzieży oraz najczęściej występujących nowotworów odtytoniowych. Informacje zostały poparte najnowszymi danymi statystycznymi z literatury oraz z badań prowadzonych przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Nauczyciele otrzymali materiały edukacyjne pomocne we wdrażaniu i realizacji programów.
     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie składa podziękowanie za przybycie zaproszonym nauczycielom i gościom oraz staroście staszowskiemu za udostępnienie sali konferencyjnej oraz pomoc w organizacji spotkania.

                                Tekst: Dorota Wojnarowska
                                Foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png