Z Kongresu Eksporterów Polskich

Utworzono: środa, 23, listopad 2016

phoca thumb l 6W dniu 17 listopada br., w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, odbył się  XV Jubileuszowy Kongres Eksporterów Polskich zorganizowany przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Obrady prowadzili: prezes Stowarzyszenia Mieczysław Twaróg i przewodniczący Rady Głównej Stefan Tkaczyk.

Tematem przewodnim obrad była zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, natomiast dyskusje panelowe dotyczyły w szczególności: kierunków zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, rozwoju eksportu na priorytetowych i perspektywicznych rynkach zagranicznych, a także koncentracji środków promocyjnych na priorytetowych branżach.
W części merytorycznej XV Jubileuszowego Kongresu Eksporterów Polskich głos zabrali, m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk nt. ,,Zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw”, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki nt. ,,Eksportu rolno-spożywczego” natomiast radca minister Ministerstwa Spraw Zagranicznych Cezariusz Kwaterski przedstawił ,,Działania dyplomacji ekonomicznej w zakresie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw”.
W trakcie Kongresu nagrodami Ministra Rozwoju i Finansów uhonorowano: I Nagrodą - spółkę URSUS S.A. Lublin, II Nagrodą – firmę PPUH Horus–Energia Sp. z o.o. z Sulejówka, III Nagrodą - Fabrykę Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „Faser” SA z Tarnowskich Gór. Puchar i dyplom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Orzech” Sp. z o.o. z Kolbuszowej. Medale Honorowe Zasłużony dla Eksportu otrzymali: wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, prezes Zarządu Ursus S.A. Lublin Karol Zarajczyk, starosta staszowski Michał Skotnicki, naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie sandomierskim Stanisław Kraska oraz redaktor naczelny dziennika ,,Rzeczpospolita” Bogusław Chrabota. Listy Gratulacyjne i Medale ,,Wybitny Eksporter Roku 2016” otrzymali: Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak - odebrał pełnomocnik prezesa Jan Frysztak oraz Gmina Łoniów - odebrał  wójt Szymon Kołacz. Listy Gratulacyjne i Puchary Stowarzyszenia Eksporterów Polskich za Eksportowe Produkty HIT-y Roku 2016 tj. otrzymało 28 podmiotów, w tym: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA z Grzybowa. Ponadto 24 podmioty wyróżniono listami gratulacyjnymi, medalami i pucharami ,,Wybitny Eksporter  Roku 2016” a 5 redaktorów otrzymało listy gratulacyjne i medale ,,Publicysta Ekonomiczny Roku 2016”.

                                    Tekst: Jan Mazanka
                                    Foto: Łukasz Garczewski

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png