XXXIV Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: wtorek, 22, listopad 2016


W dniu 28 listopada 2016 roku o godzinie 9.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu XXXII/16 z dnia 21 października 2016 roku i Protokołu XXXIII/16 z dnia 21 października 2016 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
  a) ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego – projekt 81/16;
  b) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych powiatu staszowskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym – projekt 82/16;
  c) uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” – projekt 84/16;
  d) zmiany Uchwały Nr XXVIII/45/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów – projekt 85/16;
  e) zmiany Uchwały Nr XXVIII/48/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 86/16;
  f)  zmiany Uchwały Nr XXVIII/43/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek– projekt 87/16;
  g) zmiany Uchwały Nr XXVIII/39/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie pomocy finansowej Gminie Rytwiany – projekt 88/16;
  h) zmiany Uchwały Nr XXVIII/44/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice – projekt 89/16;
  i)  zmiany Uchwały Nr XXVIII/36/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria– projekt 90/16;
  j)  zmiany Uchwały Nr XXVIII/50/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria– projekt 91/16;
  k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2027 – projekt 92/16;
  l)  zmian w budżecie na 2016 rok – projekt 93/16.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
 9. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png