200 lat szkoły w Sichowie Dużym

Utworzono: poniedziałek, 31, październik 2016

phoca thumb l 19Ten znaczący jubileusz w Zespole Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym, obchodzono w dniu 28 października br. Obchody rozpoczęto od odprawienia mszy świętej koncelebrowanej w miejscowej kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił biskup pomocniczy Diecezji Sandomierskiej ks. dr Edward Frankowski.


    Oficjalne uroczystości poprzedziło odsłonięcie tablicy w holu szkoły poświęconej 200. rocznicy powstania placówki. Część oficjalną obchodów, którą prowadziły: dyr. Dorota Karasińska-Kozłowska i Lidia Albiniak, odbyła się w hali sportowej. Rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odegrania hymnu państwowego. Po odczytaniu historii szkoły, począwszy od jej powstania w 1816 roku i niełatwych dziejów, szczególnie w latach I i II wojny światowej, przyszedł czas na wręczenie pamiątkowych pucharów i okolicznościowych medali. Następnie przedstawiono atrakcyjny program artystyczny z udziałem wszystkich grup wiekowych uczniów, a także nauczycieli. Pod koniec uroczystości zaproszeni goście wręczyli dyr. Dorocie Karasińskiej-Kozłowskiej okolicznościowe grawertony, pisma gratulacyjne i wiązanki kwiatów. Wśród przemawiających i składających życzenia byli, m.in.: zastępca dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki Marcin Kaczmarczyk, kierownik Oddziału Edukacji i Nauki Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Renata Świercz, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, starosta staszowski Michał Skotnicki i wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png