Nauczyciele dyplomowani otrzymali akty nadania

Utworzono: czwartek, 27, październik 2016

phoca thumb l 15W dniu 26 października br. w auli Zespołu Szkół w Staszowie, odbyła się ceremonia wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. W ceremonii wręczenia aktów, które odebrało 65 nauczycieli przedszkoli oraz szkół wszystkich szczebli z powiatów: buskiego, sandomierskiego, staszowskiego i kazimierskiego, uczestniczyli, m.in. świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik, starosta staszowski Michał Skotnicki, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Izydor Grabowski i naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki w Starostwie staszowskim Tadeusz Kardynał.

Ceremonię wręczenia aktów prowadził Tomasz Pleban – dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach. Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego wręczono na podstawie art. 9b ustawy z 1982 roku – Karta Nauczyciela po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie złożonych wniosków i uzyskaniu zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej powołanej przez świętokrzyskiego kuratora oświaty.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png