Z obrad 32. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: poniedziałek, 24, październik 2016

phoca thumb m3 3Posiedzenie odbyło się w dniu 21 października br. Do zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta porządku obrad, wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara, w imieniu Zarządu Powiatu, zgłosił dwa dodatkowe projekty uchwał dotyczące: zmian w budżecie powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr XXVIII/41/16 z dnia 22 lipca br., w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Szydłów.

Oprócz w/w projektów, radni jednogłośnie przyjęli trzeci projekt uchwały dotyczący wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego, w 2017 roku.
    Po przegłosowaniu projektów uchwał przewodniczący Damian Sierant przedstawił radnym informację z analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok, złożonych przez: radnych powiatu, członków zarządu powiatu, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty. Żadnych nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach nie stwierdzono.  

                            Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png