Komputer dla seniorów

Utworzono: piątek, 21, październik 2016

W piątek, 21 października br., Starostwo Powiatowe w Staszowie przekazało Klubowi Seniora ,,Radość Życia”, nieodpłatnie na czas nieograniczony, zestaw komputerowy, który posłuży członkom Klubu do realizacji zadań publicznych, w szczególności do pisania i wniosków i projektów oraz ich aplikacji do programów wsparcia inicjatyw senioralnych. W pisemnym podziękowaniu władzom powiatu przewodniczący Klubu Henryk Makuch wyraził wdzięczność za przekazany zestaw, który oprócz komputera i monitora zawiera także niezbędne oprogramowanie.

                                Tekst foto: Jan Mazanka

komputer dla seniora

Od lewej: przewodniczący Klubu Seniora ,,Radość Życia” Henryk Makuch, wiceprzewodnicząca Klubu Jadwiga Błąd, wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara i członkowie Zarządu Powiatu w Staszowie: Jerzy Chudy i Janusz Bąk.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png