XXXII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: piątek, 14, październik 2016

W dniu 21 października 2016 roku o godzinie 14.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XXXII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu XXXI/16 z dnia 07 października 2016 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
  a)    ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2017 r. – projekt 79/16;
  b)    zmian w budżecie na 2016 rok – projekt 80/16.
 8. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty za 2015 rok oraz oświadczeń majątkowych radnych powiatu staszowskiego za 2015 rok.
 9. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png