Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie.

Utworzono: poniedziałek, 10, październik 2016

phoca thumb m 25 października 2016 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyła się uroczystość powołania mł. bryg. mgr inż. Grzegorza Rajcy na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Staszowie z dniem 6 października br. Akt powołania osobiście wręczył świętokrzyski komendant wojewódzki PSP bryg. mgr Adam Czajka.
6 października br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie odbyła się uroczysta zmiana służby, podczas której został odczytany akt powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie.


Młodszy brygadier Grzegorz Rajca służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1994 r. od rozpoczęcia nauki w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie. Po ukończeniu szkoły w 1996 r. jako dowódca zastępu podjął służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Opatowie. Od dnia 15.06.1998 r. pełni  służbę  w  Jednostce  Ratowniczo  -  Gaśniczej  w Staszowie gdzie,  w kolejnych latach zajmował stanowiska: dowódcy zastępu (1999r.), dowódcy sekcji (1999r.), dowódcy zmiany (2003r.), specjalisty (2005r.), starszego specjalisty (2005r.) z-cy dowódcy JRG (2005r.), dowódcy JRG (2009 r.). W 2001 roku ukończył studia magisterskie na Akademii Świętokrzyskiej Wydział Zarządzania i Administracji, w 2011 roku ukończył naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskując tytuł  inżyniera  pożarnictwa, natomiast w roku 2013 ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach.
Mł. bryg. Grzegorz Rajca pełni również wiele funkcji społecznych, jest między innymi Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sichowie Małym, członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Staszowie. O 2006 roku Grzegorz Rajca pełni także nieprzerwanie, trzecią kadencję z rzędu, funkcję radnego powiatu staszowskiego. W latach: 2010 – 2014, pełnił również funkcję członka Zarządu Powiatu w Staszowie.
W uznaniu zasług na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych został wielokrotnie odznaczony i wyróżniony, m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym, Srebrnym, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Dyplomem Komendanta Głównego PSP.

Opracowała: Paulina Strojna, KP PSP Staszów
Zdjęcia: st. kpt. Tomasz Banaś, KP PSP Staszów

 

 

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech