XXXI Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Utworzono: wtorek, 04, październik 2016

W dniu 7 października 2016 roku o godzinie 09.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XXXI Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu XXX/16 z dnia 14 września 2016 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
  a)    zmiany Uchwały nr XXIV/14/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku – projekt 72/16;
  b)    zmiany Uchwały Nr XXVIII/41/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 73/16;
  c)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 74/16;
  d)    wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam – projekt 75/16;
  e)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2016 – 2027–projekt 76/16;
  f)    zmian w budżecie na 2016 rok – projekt 77/16.
 8. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 9. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png