Ćwiczenia obronne w Staszowie

Utworzono: poniedziałek, 03, październik 2016

phoca thumb l 1W dniu 30 września br., na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie odbyła się gra obronna.

Przeprowadzono ją w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego pt: „Kierowanie Starostwem Powiatowym w Staszowie oraz koordynowanie działań Urzędów Gmin podczas podwyższenia gotowości obronnej państwa czasu kryzysu”.
Ćwiczenia, mające na celu sprawdzenie gotowości bojowej w przypadku wystąpienia ewentualnego zagrożenia, rozpoczęły się w sali konferencyjnej Starostwa staszowskiego. Starosta Michał Skotnicki, wicestarosta Tomasz Fąfara, burmistrzowie i wójtowie wraz ze swoimi współpracownikami, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP, Komendy Powiatowej Policji, Inspektoratów Powiatowych, Nadleśnictwa Staszów oraz naczelnicy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, podczas części teoretycznej, szczegółowo omówili stan przygotowania kierowanych przez siebie jednostek do ćwiczeń obronnych. Po określeniu zagrożeń w różnych obszarach, zarządzono odprawę decyzyjną i rozpoczęto ćwiczenia praktyczne na terenie staszowskiego Liceum Ogólnokształcącego. W ćwiczeniach udział wzięli funkcjonariusze staszowskiej policji, powiatowej straży pożarnej, oraz służby medyczne ze staszowskiego szpitala, a także grono pedagogiczne i uczniowie. Zagrożenie polegało na prawdopodobnym podłożeniu bomby, co wiązało się z szybką ewakuacją uczniów, nauczycieli i pracowników Liceum, która trwała niecałe 3 minuty.   
Po wykonaniu zadań stwierdzono, iż każda z jednostek biorących udział w powiatowej grze obronnej prezentuje wysoki poziom przygotowania, zarówno teoretycznego jak i praktycznego do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zagrożeniom.

Tekst: Michał Skrętek  
Foto: Paulina Majczak

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png