Już niedługo staszowskie wina

Utworzono: poniedziałek, 03, październik 2016

phoca thumb l 2Idea produkcji win na terenie ziemi staszowskiej, dla potrzeb własnych hoteli i restauracji, powstała całkiem niedawno. Pierwszych nasadzeń winorośli dokonał Stefan Dunin-Wąsowicz u podnóża niewielkiego wzniesienia położonego na skraju sichowskiego parku i obecnie, po trzyletniej uprawie, zanosi się na obfity zbiór i kilka tysięcy butelek, przeważnie białego wina.

Podobny pomysł zamierza realizować Włodzimierz Jezierski właściciel ,,Cztery Wiatry Spa & Sport Resort” w Korytnicy, co jednocześnie będzie kontynuacją tradycji uprawy winorośli i produkcji wina w majątkach jego rodziny na Wołyniu. Nad prawidłową realizacją winnego zamierzenia czuwają specjaliści z okręgu Montpellier na południu Francji, co gwarantuje pełny sukces tego przedsięwzięcia. Pomysł wpisuje się w ideę stworzenia atrakcyjnego produktu turystycznego dla gmin: Szydłów, Staszów i Rytwiany. W napisanie wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7. Działanie 7.2 ,,Rozwój potencjału endogenicznego, jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów”, włączył także Powiat Staszowski. Starosta Michał Skotnicki powołał do współrealizacji tego zadania 3-osobowy zespół pracowników Starostwa staszowskiego. Ostatnio zaproponowano także, aby dla zwiększenia atrakcyjności przyszłej oferty turystycznej wprowadzić do jej programu loty balonem, co aktualnie jest z powodzeniem próbowane w Sichowie Dużym. Tym samym właściciel zespołu parkowo-pałacowego ,,Domu i Biblioteki Sichowskiej im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów” Stefan Dunin Wąsowicz nawiązał do tradycji rodzinnych, dokładnie z 14 maja 1790 roku, kiedy to Jan Nepomucen Potocki, jego przodek w prostej linii od prababki Róży Potockiej, towarzyszył w locie balonem pionierowi światowej aeronautyki Jeanowi Blanchardowi, stając się pierwszym Polakiem w historii, który wzniósł się w powietrze. Fakt ten niewątpliwie dodał do założeń przyszłego projektu historycznej pikanterii.


                                    Tekst i foto: Jan Mazanka
                                Foto z drona Sławomir Rakowski.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png