Z posiedzenia Zarządu Powiatowego OSP

Utworzono: środa, 28, wrzesień 2016

phoca thumb l 5W dniu 27 września br., odbyło się zebranie członków Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Staszowie.
W zebraniu uczestniczyli, m.in. wiceprezesi ZOP ZOSP: starosta staszowski Michał Skotnicki, Wiesław Woszczyna i Andrzej Kruzel, a także sekretarz ZOP ZOSP Mieczysław Madej, członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy oraz wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński.

Podczas zebrania omówiono bieżące zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawiono plan działalności na kolejny rok. Komendant powiatowy PSP w Staszowie mł. bryg. Rafał Gajewicz przedstawił działania przeprowadzone w roku bieżącym w zakresie zapobiegania różnego rodzaju zagrożeniom pożarowym. Następnie druh sekretarz Mieczysław Madej zreferował przebieg dotychczas przeprowadzonych zjazdów gminnych OSP, a także przedstawił zasady tworzenia i przekazywania sprawozdań z działalności jednostek OSP z terenu powiatu.    

Tekst i foto: Michał Skrętek

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png