Dyskutowano o odpowiedzialnym rozwoju

Utworzono: czwartek, 22, wrzesień 2016

phoca thumb m3 9W dniu 21 września br., w sieleckim ,,Zakątku Świętokrzyskim” odbyło się spotkanie z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, który licznie zgromadzonym samorządowcom i przedsiębiorcom, przedstawił główne założenia ,,Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Dokument, opracowywany w Ministerstwie Rozwoju przez około 200 osób działających w 12 zespołach, jest aktualnie w fazie konsultacji skierowanych  do środowisk: gospodarczych, naukowych, samorządowych oraz społecznych, w tym organizacji pozarządowych i związków zawodowych.
    W głównych założeniach ,,Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” ma zaproponować nowy model gospodarki - polską suwerenną wizję strategiczną i być wykorzystana jako instrument zarządzania procesami rozwojowymi, które w konsekwencji mają spowodować wzrost dochodów mieszkańców kraju, przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. Zakłada się, że w 2020 roku dochód rozporządzalny brutto gospodarstw domowych w Polsce na 1 mieszkańca, powinien osiągnąć wysokość 80% średniej w Unii Europejskiej. Wskaźnik ten w roku 2014 wynosił 68,6%.
    Podstawowe założenia strategii to:
1.    koncentracja na działaniach wyprzedzających, ukierunkowujących rozwój w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego,
2.    innowacyjne zmiany w strukturze gospodarki,
3.    zwiększenie odpowiedzialności instytucji państwa,
4.    zapewnienie właściwej równowagi między środkami krajowymi a zagranicznymi wspierającymi rozwój gospodarki,
5.    zwiększenie efektywności polityki regionalnej w odniesieniu do słabych regionów, miast i obszarów wiejskich,
6.    rozsądne gospodarowanie finansami publicznymi,
7.    zachęty do budowy prywatnych oszczędności.

    Z punktu widzenia całej gospodarki najważniejsze oczekiwane efekty długookresowe to przede wszystkim zmiana struktury PKB Polski w wyniku zwiększenia roli innowacji w jego tworzeniu, co powinno przyczynić się do szybszej konwergencji dochodów Polaków do poziomu średniej Unii Europejskiej. Pełny tekst strategii dostępny jest na www.mr.gov.pl, a wszelkie uwagi można zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                    Tekst: Jan Mazanka
                                    Foto: Sławomir Rakowski

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png