Kwiaty przed obeliskiem

Utworzono: czwartek, 01, wrzesień 2016

phoca thumb m1 5Czerwony Krzyż to fragment lasu przy drodze ze Staszowa do Osieka, największe miejsce straceń na ziemi świętokrzyskiej w latach II wojny światowej. Tu w latach 1942 i 1943 Niemcy rozstrzelali około 400 Polaków i 900 jeńców radzieckich.

      W pamięci świadków zachowała się także tragedia związana z wymordowaniem uczestników wesela, których hitlerowcy przywieźli samochodami zza Wisły. Oprócz masowych rozstrzeliwań, głównie jeńców radzieckich z obozów w Sandomierzu i na Świętym Krzyżu, Czerwony Krzyż był także miejscem licznych mniejszych egzekucji dokonywanych na Polakach i Żydach.
    W nawiązaniu do apelu starosty staszowskiego Michała Skotnickiego, zamieszczonego przy okazji publikacji artykułu na temat w/w zbrodni w kwartalniku ,,Powiat staszowski”, nr 62 z marca br., w sprawie upamiętniania tamtych tragicznych wydarzeń, w dniu 1 września br. przed obeliskiem zaciągnięto warty honorowe, złożono kwiaty i zapalono znicze.
    Aktualnie za przyczyną w/w artykułu, czynione są starania o nakręcenie przez TVP dokumentu fabularyzowanego pt. ,,Rozstrzelane wesela”, w którym ukazana będzie zbrodnia na Czerwony Krzyżu, jak i wymordowanie uczestników wesela w Zbydniowie, w nocy 24 czerwca 1943 roku.

                                Tekst i foto Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png