XXIX Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: czwartek, 11, sierpień 2016

W dniu 18 sierpnia 2016 roku o godzinie 09.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XXIX Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. 1.Otwarcie sesji.
 2. 2.Stwierdzenie quorum.
 3. 3.Porządek obrad sesji.
 4. 4.Przyjęcie Protokołu XXVIII/16 z dnia 22 lipca 2016 roku.
 5. 5.Interpelacje i zapytania radnych.
 6. 6.Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. 7.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
  1. a)udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Świętokrzyskiemu – projekt 64/16;
  2. b)zmian w budżecie na 2016 rok – projekt 65/16;
  3. c)wyrażenia zgody na odwołanie radnego Adama Siekierskiego ze stanowiska Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Staszowie – projekt 66/16.
 8. 8.Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 9. 9.Zamknięcie obrad sesji.

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png