Z wizytą w domu ministra

Utworzono: piątek, 29, lipiec 2016

phoca thumb l 7Nieco zapomniane muzeum ,,Dom Pamięci Adama Bienia” w Ossali odwiedził w dniu 28 lipca br., marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, któremu towarzyszyli: starosta staszowski Michał Skotnicki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Chyla, członek Zarządu Powiatu w Staszowie Jerzy Chudy oraz kuzyni ministra Katarzyna Ciepiela – dyrektor staszowskiego Ośrodka Kultury z mężem Mirosławem – radnym powiatu staszowskiego.

Wizytę rozpoczęto od złożenia kwiatów na grobie ministra Adama Bienia, po czym córka ministra Hanna Bień-Bielska zaprosiła gości do domu, w którym zgromadzono liczne pamiątki związane z działalnością ministra.

    Adam Bień urodził się 14 grudnia 1899 r. we wsi Ossala, zmarł 4 marca 1998 r. w Warszawie, był działaczem ruchu ludowego, adwokatem i sędzią. Znany głównie ze swojej działalności, jako członek władz Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. W 1925 roku ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Wierny środowisku, z którego wyszedł, należał do czołowych organizatorów postępowej i popularnej w okresie międzywojennym organizacji Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej ,,Wici”. W 1943 roku, został powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej na emigracji na stanowisko I Zastępcy Delegata Rządu RP na kraj w randze ministra. W Delegaturze podlegały mu departamenty: sprawiedliwości, oświaty i kultury, Komitet Koordynacji Ustawodawczej oraz sprawy narodowościowe. W marcu 1945 roku, Adam Bień wraz z innymi czołowymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego został podstępnie aresztowany przez NKWD i wywieziony do Moskwy, gdzie został skazany w tzw. ,,procesie szesnastu” na pięć lat więzienia. Został osadzony na Łubiance. Wrócił z moskiewskiego więzienia w sierpniu 1949 roku.
    Po powrocie z więzienia Adam Bień nie mógł otrzymać pracy w sądownictwie. Przez pewien czas zajmował się tłumaczeniami literatury rosyjskiej dla Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. W 1953 roku zezwolono mu na pracę w zawodzie adwokata, lecz nie w Warszawie, a na prowincji, w Przasnyszu. Po przejściu na emeryturę, w styczniu 1975 roku, powrócił do rodzinnej Ossali i zamieszkał w domu, który tam wybudował. Zajął się w owym czasie głównie pisaniem, a także działalnością społeczną.    ,,Dom Pamięci Adama Bienia” w Ossali został otwarty w czerwcu 1999 roku, w którym, pod patronatem merytorycznym Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, zostały zgromadzone i wyeksponowane liczne pamiątki, dokumenty, listy i fotografie Adama Bienia – kawalera Orderu Orła Białego nadanego w 1994 roku.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech