Kolejne inwestycje na drogach powiatowych

Utworzono: piątek, 29, lipiec 2016

phoca thumb l 3W najbliższych dniach na terenie ziemi staszowskiej rozpocznie się odbudowa następujących odcinków dróg powiatowych:

1. gmina Bogoria, droga nr 0780T Wola Malkowska – Klimontów na odcinku: Jurkowice - Pełczyce  - dł. 995 m,
2. gmina Łubnice, droga nr 0823T Łubnice – Budziska w m. Czarzyzna – dł. 774 m,
3. gmina Oleśnica, droga nr 0116T Pacanów - Grobla w m. Oleśnica – dł. 468 m,
4. gmina Połaniec, droga nr 0818T Połaniec – Niekurza w m. Łęg, dł. 995 m,
5. gmina Rytwiany, droga nr 0818T Szczeka – Kolonia Szczeka w m. Szczeka oraz nr 0836T Rytwiany – Łubnice w m. Rytwiany, łączna długość 1047 m,
6. gmina Staszów, droga nr 0791T Sztombergi – Sulisławie w m. Sztombergi – dł. 995 m,
7. gmina Szydłów, droga nr 0828T Korytnica – Kurozwęki, w m. Korytnica, dł. 900 m.

    W dniu 28 lipca br. w Starostwie staszowskim, umowę na realizację w/w inwestycji podpisali: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Rafał Suska i Przemysław Prypeć - pełnomocnik wykonawcy - spółki TRAKT SA z Górek Szczukowskich. Przebudowa odcinków dróg powiatowych realizowana będzie w ramach ,,Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.
    Łączna wartość wszystkich zadań wynosi 2 mln 790 tys. 637 zł, z czego: dotacja PRGiPID - 1 mln 395 tys. 314 zł, tj. 50%, środki Powiatu Staszowskiego – 697 tys. 661 zł, tj. 25%, środki Gmin na terenie których inwestycje będą realizowane  - 697 tys. 661 zł, tj. 25%. Całkowita długość planowanych do odbudowy odcinków wynosi 6 km 174 m, a termin zakończenia prac ustalono na dzień 25 października 2016 roku.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png