Marszałek w powiecie

Utworzono: czwartek, 21, lipiec 2016

04 We wtorek, 19 lipca br., marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas złożył wizytę w powiecie staszowskim, rozpoczynając swój pobyt od uczestnictwa w obradach Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu. Marszałek Adam Jarubas przekazał staroście staszowskiemu Michałowi Skotnickiemu aneks do umowy na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2007 – 2013 budowy ,,Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie”. Dotychczasowe dofinansowanie wynosiło 8 mln 992 tys. 939 zł, tj. 45% kosztów kwalifikowanych. Aneks opiewający na kwotę 3 mln 8 tys. 314 zł spowodował wzrost kwoty dofinansowania do 12 mln 1 tys. 253 zł, tj. do maksymalnej możliwej wysokości dofinansowania inwestycji, wynoszącej 60% kosztów kwalifikowanych. Przekazanie aneksem w/w kwoty było możliwe dzięki oszczędnościom, jakie powstały przy realizacji RPO Województwa Świętokrzyskiego w poprzednim okresie budżetowym.


    Po zakończeniu wizyty w Starostwie staszowskim marszałek Adam Jarubas wraz ze starostą staszowskim Michałem Skotnickim odwiedzili Ekoplon SA w Grabkach Dużych i budowane przez spółkę kurniki w Potoku, gmina Szydłów, a następnie plantację borówki amerykańskiej oraz sad śliwkowy w Szydłowie. Ostatnim etapem wizyty była gmina Oleśnica, gdzie marszałek Adam Jarubas zwiedził nowo oddany budynek gminnego przedszkola i spółkę Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o. o., największą i najnowocześniejszą w Europie wytwórnię ceramiki budowlanej.

                               Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png