85 lat jednostki OSP w Grzybowie

Utworzono: wtorek, 19, lipiec 2016

phoca thumb l 2Uroczystości rocznicowe odbyły się w sobotę 16 lipca br. Rozpoczęła je msza święta, którą odprawił proboszcz parafii w Koniemłotach ks. kan. Paweł Cygan wspólnie z ojcem redemptorystą dr. Marianem Sojką.

Podniosłym momentem obchodów było odznaczenie sztandaru jednostki złotym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”, wręczonym przez prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach druha Mirosława Pawlaka. Następnie medalami uhonorowano zasłużonych druhów. Złoty medal ,,Za zasługi dla pożarnictwa”, otrzymali: Jerzy Piątkowski – po raz drugi, Stanisław Sławiński – po raz drugi, Helena Sojka i Adam Dorobek. Medalami srebrnymi uhonorowano: Tadeusza Sojdę, Jerzego Tremblińskiego i Leszka Zgrzywę, a medale brązowe otrzymali: Alicja Sojda, Wioletta Mierzyńska, Józef Dorobek, Stanisław Dorobek, Piotr Jaworski, Robert Wach i Krzysztof Tutak. Kolejnym punktem programu uroczystych obchodów było oficjalne otwarcie nowej strażnicy. Jednostka wzbogaciła się również o lekki samochód pożarniczy, który w imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszka Suski przekazał komendant powiatowy PSP w Staszowie mł. bryg. Rafał Gajewicz. List z życzeniami i gratulacjami od starosty staszowskiego Michała Skotnickiego odczytał sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie Mieczysław Madej a pamiątkowy puchar wręczył poseł na Sejm RP Krystian Jarubas. Po zakończeniu części oficjalnej, goście honorowi dokonali wpisów do Księgi Pamiątkowej Jednostki. Poczęstunek i zabawa taneczna zakończyły obchody.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png