XXVIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Utworzono: poniedziałek, 18, lipiec 2016

W dniu 22 lipca 2016 roku o godzinie 09.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XXVIII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu XXVII/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
  a)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria – projekt 36/16;
  b)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany – projekt 37/16;
  c)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany – projekt 38/16;
  d)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany – projekt 39/16;
  e)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica – projekt 40/16;
  f)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 41/16;
  g)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 42/16;
  h)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek – projekt 43/16;
  i)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice – projekt 44/16;
  j)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów – projekt 45/16;
  k)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów – projekt 47/16;
  l)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 48/16;
  m)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 49/16;
  n)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice – projekt 50/16;
  o)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria – projekt 51/16;
  p)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica – projekt 52/16;
  q)    zmiany Uchwały nr XXIV/14/16 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku – projekt 46/16;
  r)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów – projekt 53/16;
  s)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec – projekt 54/16;
  t)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek – projekt 55/16;
  u)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria – projekt 56/16;
  v)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany – projekt 57/16;
  w)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice – projekt 58/16;
  x)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica – projekt 59/16;
  y)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 60/16;
  z)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2027 – projekt 61/16;
  aa)    zmian w budżecie na 2016 rok – projekt 62/16;
  bb)    przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2025 – projekt 63/16.
 8. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png