Polsko-ukraińsko-mołdawski plener rozpoczęty

Utworzono: wtorek, 05, lipiec 2016

phoca thumb l 3Młodzi artyści z powiatu staszowskiego, wspólnie z koleżankami i kolegami z Winnicy na Ukrainie i z Dondiuszan w Republice Mołdawii, przez cały tydzień będą malować w Staszowie i w okolicznych miejscowościach obrazy olejne, na których znajdą się najcenniejsze zabytki ziemi staszowskiej, a także te które są chlubą i atrakcją rejonów skąd przyjechali nasi goście.


    Plener, z udziałem 20 uczniów szkół gimnazjalnych i średnich i 6 opiekunów z w/w trzech krajów, oficjalnie rozpoczął się 4 lipca br., i potrwa do soboty 9 lipca. Organizatorem tego wydarzenia, jak każdego roku, jest Starostwo Powiatowe w Staszowie, które takie spotkania młodych twórców organizuje bez przerwy od 2003 roku, z tym że goście z Mołdawii dołączyli do tej inicjatywy przed siedmioma laty. Uroczystego rozpoczęcia pleneru dokonał starosta staszowski Michał Skotnicki, który oprócz twórczego nastroju, życzył młodym malarzom udanego wypoczynku i miłych wrażeń z miejsc jakie znajdą się na ich trasie podróży, m.in. z: Krakowa, Świętego Krzyża i Kielc, a także z Kurozwęk, Szydłowa i Rytwian. W oficjalnym otwarciu udział także wzięli: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Chyla, wicestarosta Tomasz Fąfara, członek Zarządu Powiatu Jerzy Chudy i skarbnik powiatu Jolanta Piotrowska. Uczestnicy pleneru, zaraz po przyjeździe w niedzielę 3 lipca, skorzystali z zaproszenia komendanta szydłowskich strzelców Mariana Lesiaka i wzięli udział w turnieju strzeleckim zorganizowanym przez Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie. Była to jedyna możliwość udziału w tej nie lada atrakcji, gdyż wczesnym rankiem, następnego dnia w poniedziałek, strzelcy pod opieką swojego komendanta, wyjechali na 10-dniowy międzynarodowy obóz na Wybrzeże. Równie ciekawie ukraińscy i mołdawscy goście, wraz z polskimi gospodarzami, rozpoczęli poniedziałkowy poranek, bo od wizyty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie zostali przyjęci przez komendanta powiatowego PSP mł. bryg. mgr. inż. Rafała Gajewicza. Gościnność staszowskich druhów strażaków i pokaz nowoczesnego sprzętu zrobił na wszystkich duże wrażenie.  

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.pngcech